Aktualność

30
września 2019

 

Wejherowianie będą mieli teraz jeszcze większy wpływ na decyzje podejmowanie w mieście. Rada Miasta przyjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Wejherowa.

 

Dzięki zapisom uchwały mieszkańcy będą mieli możliwość aktywnego włączania się w decyzje podejmowane w mieście. W przypadku ważnych dla nich kwestii, grupa 200 mieszkańców lub Rada Miasta, będą mogli zawnioskować o przeprowadzenie konsultacji społecznych, aby poznać opinie mieszkańców i w oparciu o to podjąć najlepszą decyzję.

 

- Uchwała dotycząca konsultacji daje możliwość bezpośredniego wypowiedzenia się mieszkańcom. Wprowadza przejrzystą, jednakową dla wszystkich, kompleksową i powtarzalną procedurę konsultacji społecznych. – podkreśla radny Wojciech Kozłowski, przewodniczy Klubu Radnych Wolę Wejherowo, które było inicjatorem tej uchwały. – Mieszkańcy będą mogli wypowiadać się we wszystkich tematach związanych z pracą samorządu miejskiego, zarówno ogólnomiejskich, jak i lokalnych. Rzetelne poznanie opinii mieszkańców jest wstępem do podejmowania decyzji. Chcemy w praktyce realizować zasadę „Mieszkańcy decydują”.

 

Konsultacje będą mogły zostać przeprowadzone w różnych formach:

• Otwartych spotkań z mieszkańcami,

• Badań opinii mieszkańców poprzez zamieszczenie, projektu aktu prawa miejscowego, projektu dokumentu (lub założeń do projektu dokumentu), propozycji rozwiązania ważnej sprawy dla miasta, na stronie internetowej i przyjmowanie uwag na piśmie za pomocą poczty elektronicznej lub formularza zgłoszenia.

• Warsztatów dla mieszkańców, prowadzących do wypracowania proponowanych rozwiązań.

• Zbierania opinii za pomocą kwestionariuszy ankiet wypełnianych przez mieszkańców, udostępnianych w internecie.

• Innych formach uzasadnionych potrzebami i celami konsultacji.